Mesečno poročilo o številu prenočitev in plačani turistični taksi

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA