Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Odloka o OPPN za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih

10. 3. 2016 60