Skrbna skupnost za skupni razvoj

2360
73.949,82 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
62.056,58 EUR
Zaključeno
01.10.2020
30.09.2021