Skrbna skupnost za skupni razvoj

1521
73.949,82 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
62.056,58 €
Zaključeno
01.10.2020
30.09.2021