Posebna občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednica posebne občinske volilne komisije, Sanja Fuks
  • namestnik predsednice posebne občinske volilne komisije, Andrej Litrop
  • član posebne občinske volilne komisije, Jože Režonja
  • namestnica člana posebne občinske volilne komisije, Klementina Čiček
  • članica posebne občinske volilne komisije, Sara Mlinarič
  • namestnica članice posebne občinske volilne komisije, Manja Mlinarič
  • član posebne občinske volilne komisije, Bojan Jurgec
  • namestnica člana posebne občinske volilne komisije, Nadalina Horvat