Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega lokala / kmetije v podaljšanem obratovalnem času

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov