Sprememba uradnih ur na Krajevnem uradu Turnišče

1. 2. 2019 Ime objave 883