Javno naznanilo javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN za gospodarsko cono v Turnišču

10. 6. 2019 Ime objave 595