Asfaltiranje državne ceste skozi vas Gomilica

1. 8. 2019 Ime objave 768