SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE TURNIŠČE V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2020

20. 12. 2019 Ime objave 598