OBVESTILO O PRIČETKU KONTROLE PRIKLOPOV IN IZPUSTOV V JAVNO FEKALNO KANALIZACIJO NA OBMOČJU OBČINE TURNIŠČE

9. 1. 2020 Ime objave 530