čiščenje in urejanje mrliške vežice na pokopališču Nedelica

29. 1. 2020 Ime objave 258