LUŠTna tržnica

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
45.220,31 €
V teku
01.01.2020
31.10.2020

Podatki o financiranju