Preložena akcija zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev v občini Turnišče

15. 4. 2020 1324