Izvajanje Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin - NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA

21. 4. 2020 1145