Javna razprava- Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Turnišče

22. 1. 2021 Zaposleni 199