Obvestilo o zamenjavi nedelujočih merilnih modulov v vodomernih jaških po vseh vaseh Občine Turnišče

18. 2. 2021 Zaposleni 373