Zavod za zaposlovanje Območna služba Murska Sobota obvešča zainteresirane iskalce zaposlitve o možnostih vključevanja v tečaje – Neformalno izobraževanje in usposabljanje

25. 3. 2021 Zaposleni 543