S K L E P o pogojih za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za zakonodajni referendum o noveli Zakona o vodah (ZV-1G)

23. 6. 2021 Zaposleni 296