Obvestilo o letnem pregledu hidrantnega omrežja (julij)

4. 7. 2022 161