Osnovna šola Turnišče je letos sprejela 32 prvošolk in prvošolcev

1. 9. 2022 985