Trajnostni razvoj Občine Turnišče z naložbo v novo čistilno napravo

11. 5. 2022 677